Статьи по Гинекологии

Опыт применения производных сквалена у больных миомой матки в перименопаузальном возрастном периоде.pdf
Некоторые патоморфологические данные к синдрому втянутого соска.pdf
Современные рекомендации по профилактике и лечению тромбоэмболических осложнений в акушерстве.pdf
Современные принципы диагностики и лечения эндометриоза.pdf
Некоторые аспекты диагностики и лечебной тактики у больных.pdf
Брахитерапия под контролем КТ.pdf
ЛИХОРАДКА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА. РЕАЛЬНА ЛИ РАСШИФРОВКА.pdf
Дифференциальная диагностика хронических тазовых болей у женщин. Новый взгляд – варикозная болезнь вен таза.pdf
Потологічні результати цитологічного дослідження мазків із шийки матки. Суперечливі і складні ситуації. Міжнародний огляд.pdf
Кровотечі у третьому триместрі вагітності. Діагностична орієнтація. Міжнародний огляд.pdf
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ МУЦИНОЗНЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ И ТОЛСТОЙ КИШКИ. МЕТАСТАЗЫ ИЛИ ПОЛИНЕОПЛАЗИИ.pdf
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧНИКІВ.pdf
Які ліки безпечні під час вагітності. Скорочений виклад.pdf